LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปภาวะตลาด

"FED Less Hawkish สินทรัพย์เสี่ยงได้เวลาเฉิดฉาย"

สรุปผลการประชุม
1. ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น +0.50% ตามคาด 
2. ลดสภาพคล่อง (Quantitative Tightening, "QT") 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์ (พันธบัตร 3 หมื่นล้าน และ MBS 1.75 หมื่นล้าน) ตั้งแต่มิ.ย. - ส.ค. และเพิ่มเป็น 9.5 หมื่นล้านในเดือนก.ย. ดีกว่าคาด 


สรุปการแถลงของ Jerome Powell ประธาน FED หลังประชุม

-FED ยังไม่มีแผนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระดับ +0.75% ในอนาคตอันใกล้นี้
-Powell ยังกล่าวว่า ถ้าอัตราเงินเฟ้อเป็นตามที่คาดการณ์ FED จะพิจารณาขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุม 2 ครั้งหน้า 
-FED มั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง การจ้างงานเติบโตดี และยังไม่มีสัญญาณบ่งบอก Recession

ผลกระทบต่อตลาด
ผลการประชุมและถ้อยแถลงของประธาน FED ที่ less hawkish กว่าที่ตลาดคาดทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับโอกาสว่า FED อาจจะขึ้นดอกเบี้ย +0.75% ในการประชุมครั้งถัดไป (star)(star)(star)
นโยบายการเงินสหรัฐฯ ที่มี "ความชัดเจน" มากขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงทั้ง 3 ดัชนี โดย Dow Jones, S&P500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.8%, 3% และ 3.2% ตามลำดับ ขณะที่ Bond yield 2, 10 ปี สหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 2.64%, 2.93% ตามลำดับ และ Real yield ลดลงจาก +0.2% เหลือ 0.07%


ความเห็น
ผลดังกล่าวสอดคล้องกับที่เราได้ให้ความเห็นใน Weekly Market Update ว่านักลงทุนได้ priced in ความเสี่ยงการขึ้นดอกเบี้ย 0.5% และขึ้นดอกเบี้ยเร็วแบบ front-loading ไปแล้ว 
ผลประชุมและถ้อยแถลงของประธาน FED  ที่ดีกว่าคาดให้ตลาดคลายกังวลลง และจะเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงได้ในระยะถัดจากนี้
ปัจจัยเสี่ยงลดลงเหลือเพียงประเด็นความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และภาษีสหรัฐฯ

 
??กองทุนแนะนำ
 
-LHCYBER
-LHMSFL
-LHGOLDH
-LHPROPIA


ที่มา LH Fund 5 พ.ค. 65
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ