LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้งานคุกกี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้งานคุกกี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“เรา” หรือ “พวกเรา”) ใช้คุกกี้บนที่อยู่เว็บไซต์ ( www.lhfund.co.th ) (“บริการ”) ซึ่งการใช้บริการนี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้แล้ว

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ถูกส่งจากเว็บเบราว์เซอร์ของท่านผ่านเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ไฟล์ของคุกกี้จะถูกจัดเก็บในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านและอนุญาตให้บริการของเราหรือของบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลคุ้กกี้ดังกล่าวเพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำท่าน แล้วช่วยอำนวยความสะดวกให้การใช้งานในครั้งถัดไปของท่านง่ายดายขึ้นและเพื่อการให้บริการที่มีประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้นคุกกี้อาจเป็นได้ทั้ง แบบถาวร และ แบบจำกัดระยะเวลา

เราใช้งานคุกกี้อย่างไร

เมื่อท่านใช้และเข้าสู่บริการ เราอาจจะสร้างข้อมูลคุกกี้จัดเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเราใช้คุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ ช่วยให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของบริการได้, เพื่อการวิเคราะห์, เพื่อจัดเก็บค่าที่ท่านกำหนดไว้, เพื่อการนำเสนอการโฆษณารวมถึงข้อมูลพฤติกรรมเพื่อการโฆษณาเรามีการใช้ทั้งคุกกี้แบบถาวรและแบบจำกัดระยะเวลาเพื่อการให้บริการ โดยเราใช้คุกกี้หลายประเภทแตกต่างกันในการให้บริการ ดังนี้

  • (ก) คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง:คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเราเพื่อให้สามารถทำงานตามคุณสมบัติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เราอาจจะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการและเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยมิชอบของบัญชีของผู้ใช้ บรรดาคุกกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถที่จะให้บริการแก่ท่าน เช่น การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมด้วยการสื่อสารผ่านเครือข่ายหรือการให้บริการออนไลน์ตามที่ท่านร้องขอได้
  • (ข) คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพคุกกี้ประเภทนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงลักษณะการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และการนำเสนอเนื้อหาของเว็บไซต์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น
  • (ค) คุกกี้ของบุคคลที่สามนอกเหนือจากคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและคุกกี้เพื่อประสิทธิภาพแล้ว เราได้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่หลากหลายเพื่อการรายงานสถิติของการใช้งานบริการ การนำเสนอโฆษณาผ่านการให้บริการเว็บไซต์ของเราและผ่านบริการอื่น ๆ ข้อมูลคุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้โดยบุคคลที่สาม ได้แก่ เครือข่ายโซเชียล อาทิเช่น Facebook, Google และ Adobe Analytic. นอกจากนี้ อาจถูกใช้โดยคู่ค้าของเรา พร้อมทั้งการช่วยเหลือจากผู้ที่ดูแลเรื่องการตลาดออนไลน์ของเราเพื่อให้การบริการมีความสอดคล้องตรงกับความต้องการและความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น คุกกี้ประเภทนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนจึงจะสามารถทำงานได้

ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับคุกกี้

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะลบคุกกี้ หรือ แจ้งให้เว็บเบราว์เซอร์ของท่านทำการลบ หรือ ปฏิเสธคุกกี้ ท่านสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

  • 1. ท่านสามารถทำการจัดการคุกกี้ที่ท่านอนุญาตบนคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน โดยให้มีการแจ้งเตือนทุก ๆ ครั้งที่มีการนำเสนอคุกกี้ ท่านสามารถจัดการคุกกี้ด้วยตัวท่านเองจากคำแนะนำแนวทางผ่านอินเตอร์เน็ตบราว์เซอร์ที่เป็นที่นิยมตามที่ระบุด้านล่างนี้
  • 2. เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มักถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้มีการยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเลือกที่จะแก้ไขสิ่งนี้ได้โดยการเลือก “ไม่ยอมรับคุกกี้” ในการปรับตั้งค่าเริ่มต้นบนเบราว์เซอร์ของท่าน
  • 3. กรณีที่ท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด เป็นไปได้ว่าท่านจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นได้ครบทุกอย่างบนเว็บไซต์ของเรา หรือ ฟังก์ชั่นบางส่วนอาจมีการทำงานอย่างจำกัด

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของบุคคลที่สามสำหรับการวิเคราะห์และการตลาดออนไลน์ผ่าน “ปุ่มตั้งค่าคุกกี้” ทั้งนี้กรณีที่ท่านลบคุกกี้ หรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ท่านจะไม่สามรถใช้คุณสมบัติทั้งหมดที่เราจัดเตรียมไว้ให้ได้ ท่านอาจไม่สามรถจัดเก็บการตั้งค่าของท่านและในบางหน้าเว็บเพจอาจมีการนำเสนอเนื้อหาไม่ครบถ้วน

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ ได้อย่างไร

แนวทางบางประการในการควบคุมคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ตามลิงค์ที่แสดงต่อไปนี้