LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ข่าวสารและกิจกรรม

มุมมองการลงทุน

แรงหนุนจากปัจจัยภายนอกประเทศที่กำลังฟื้นตัว
ทำให้...หุ้นไทนยังน่าสนใจลงทุน
สรุปภาวะตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
สภาพัฒน์ฯ ประกาศ GDP ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 หดตัวลง 2.6% ซึ่งดีกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัว 4.2% โดยคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะเติบโตที่ 1.5% – 2.5% จากการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวที่จะยังเป็นปัจจัยหลักกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ครม.อนุมัติการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจาก 5% เหลือ 2.5% เพื่อเพิ่มกำลังซื้อแต่คาดว่าจะไม่มีผลต่อเศรษฐกิจมากนัก จากผู้ประกันตนภาคบังคับ (ตามมาตรา 33) ที่มีอยู่ประมาณ 11.09 ล้านคน ณ เดือนมีนาคม 2564
รฟท. เผยว่าโครงการรถไฟทงคู่เส้นเด่นชัย-เชียงของ 3 สัญญา มีผู้ยื่นซองประมูล 2 ราย และคาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะการประมูลได้ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.เป็นประธาน วันนี้ (18 พ.ค.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ออกร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ... วงเงินไม่เกิน 7 แสนล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพิ่มเติมจากที่เคยออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในปีที่ผ่านมา รายละเอียดของโครงการได้แก่ 1.แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการระบาดระลอกใหม่ โดยเป็นแผนงานในด้านสาธารณะสุข 3 หมื่นล้านบาท 2.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 4 แสนล้านบาท และ 3.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 วงเงิน 2.7 แสนล้านบาท
ร่างงบประมาณรายจ่ายฯ FY2022 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2,475,600.1 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 624,399.9 ล้านบาท
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เผยเดือน เม.ย. 2564 ยอดผลิตรถยนต์อยู่ที่ 104,355 คัน +322.3%yoy แต่ลดลง – 35.79%mom ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ทั้งสิ้น 58,132 คัน +93.1%yoy แต่ลดลง -21.76%mom  เพราะลูกค้าเลื่อนการรับรถ เนื่องจากไม่มั่นใจในความมั่นคงของรายได้ รวมทั้งบริษัทปล่อยสินเชื่อเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ การส่งออก ที่ 52,880 คัน +160.16%yoy แต่ลดลง -49.40%mom โดยจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือน ม.ค. – เม.ย. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 570,188 คัน +19.19%yoy โดยสอท.ยังคงเป้ายอดการผลิตปี 2564 ไว้ที่ 1,500,000 คัน
GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 1/2021 หดตัว -5.1% QoQ, saar หดตัวมากกว่าที่ตลาดคาด จากการหดตัวในภาคการลงทุนและการบริโภค
พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธ์อินเดียคนแรกในไทยแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นสายพันธ์ที่มีอการรุนแรง โดยถ้ามีการระบาดในระดับสูงก็อาจจะเป็น Sentiment เชิงลบต่อตลาดได้

ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้
 
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง แต่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในต่างจังหวัดที่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สามารถทำกิจกรรมนอกบ้านได้เพิ่มขึ้น รวมถึงให้สามารถทานอาหารในร้านอาหารได้รวมถึงพื้นที่สีแดงเข้มที่อาจจะกระตุ้นการใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับการให้เงินแก่ผู้ที่อยู่ในโครงการเราชนะที่จะเริ่มทยอยใส่เงินเข้าตั้งแต่สัปดาห์นี้ และความคืบหน้าของการเพิ่มเงินช่วยเหลือสำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน
ตัวเลขภาคการผลิตของไทยและตัวเลขด้านการส่งออกและนำเข้าของไทยว่าจะยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องหรือไม่
ติดตามความชัดเจนของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวของปธน. Joe Biden ทั้งก้อนแรกและก้อนที่สองที่วงเงินรวมกันกว่า USD4.0trn โดยก้อนแรกเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต และการทำวิจัย ซึ่งจะใช้งบประมาณจากการขึ้นภาษีกับภาคธุรกิจ ส่วนก้อนที่สองเน้นการเข้าถึงการศึกษาและการดูแลบุตร ซึ่งจะใช้งบประมาณจากการขึ้นภาษีกับผู้มีรายได้สูง โดยวงเงินและรายละเอียดของมาตรการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งต้องรอดูข้อเสนอของทางสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา ที่คาดจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเดือนนี้
การนำเข้าและแจกจ่ายวัคซีนเพื่อฉีดในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงก่อนแล้วต่อไปยังบุคคลทั่วไปซึ่งถ้าได้วัคซีนมาเร็วกว่า Timeline เดิม รวมถึงสามารถกระจายวัคซีนและฉีดได้ในอัตราต่อวันที่ดีและสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในปีนี้ จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น
ความเห็นผู้จัดการกองทุน

ปัจจัยในประเทศที่ยังคงจะถูกกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวในเดือนเมษายน – พฤษภาคม จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาด Covid-19 รอบล่าสุด แต่ด้วยปัจจัยภายนอกประเทศที่มีแนวโน้การฟื้นตัวที่ชัดเจนจะส่งผลให้การส่งออกของไทยจะดีขึ้นจากปีก่อนหน้าได้ ประกอบกับยังคงคาดว่าระดับของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นได้ต่อเนื่องจึงยังคงมองว่าการลงทุนในหุ้นไทยยังคงมีความน่าสนใจในระดับหนึ่งเนื่องจากยังคงมีบางอุตสาหกรรมหรือบางบริษัทที่จะได้ประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เช่น กลุ่ม Oil & Gas , กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มโลจิสติกส์ และกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะรวมถึงหุ้น Big cap และ Mid-small Cap ด้วย จึงยังคงมองว่ากองทุนที่น่าสนใจและเหมาะสมที่จะเข้าลงทุนจะยังคงเป็น LHGROWTH และ LHSELECT รวมถึงกองทุนประเภทลดหย่อนภาษีได้แก่ LHSMARTDSSF เนื่องจากมีการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่รวมถึงหุ้นกลุ่มที่มีการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีและได้ประโยชน์จากการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิโลก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงหลักคือเรื่องของการแพร่ระบาดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ดีพอที่จะเปิดให้มีกิจกรรมกลับมาตามปรกติได้อาจจะส่งผลต่อตัวเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะการบริโภคซึ่งอาจจะส่งผลต่อตลาดหุ้นได้จึงแนะนำให้ลงทุนเพียงบางส่วนเพื่อรอดูปัจจัยดังกล่าวว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่

ที่มา LHFund วันที่ 21 พ.ค. 64
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน