ประกาศ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2561 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.0644
 • 0.1003
22 มิ.ย. 2561
LHPROP-I
10.2690
 • 0.0012
22 มิ.ย. 2561
LHTPROP
11.2356
 • 0.0025
22 มิ.ย. 2561
LHMM
11.3464
 • 0.0002
22 มิ.ย. 2561
LHGINCOMERMF
9.6358
 • 0.0013
20 มิ.ย. 2561
LHTPROPRMF
12.6642
 • 0.0023
22 มิ.ย. 2561
LHGOVRMF
10.6060
 • 0.0005
22 มิ.ย. 2561
LHFLRMF
14.2458
 • 0.0226
22 มิ.ย. 2561
LHTOPPICK-R
9.5711
 • 0.0026
22 มิ.ย. 2561
LHTOPPICK-D
9.2754
 • 0.0026
22 มิ.ย. 2561
LHTOPPICK-A
9.5714
 • 0.0026
22 มิ.ย. 2561
LHSTRATEGY-R
11.6167
 • 0.0084
22 มิ.ย. 2561
LHSTRATEGY-D
10.2643
 • 0.0075
22 มิ.ย. 2561
LHSTRATEGY-A
11.6179
 • 0.0084
22 มิ.ย. 2561
LHEQD-A
14.1743
 • 0.0410
22 มิ.ย. 2561
LHEQD-D
7.2255
 • 0.0209
22 มิ.ย. 2561
LHEQD-R
14.1374
 • 0.0410
22 มิ.ย. 2561
LHGROWTH-D
10.0389
 • 0.0149
22 มิ.ย. 2561
LHGROWTH-R
14.5378
 • 0.0216
22 มิ.ย. 2561
LHGROWTH-A
14.5885
 • 0.0217
22 มิ.ย. 2561
LHSTPLUS
10.1959
 • 0.0001
22 มิ.ย. 2561
LHEFI2Y1
10.5344
 • 0.0007
22 มิ.ย. 2561
LHGOV-A
10.9785
 • 0.0012
22 มิ.ย. 2561
LHGOV-D
10.0441
 • 0.0011
22 มิ.ย. 2561
LHGOV-R
10.9028
 • 0.0013
22 มิ.ย. 2561
LHDEBT-A
11.3488
 • 0.0009
22 มิ.ย. 2561
LHDEBT-D
10.5720
 • 0.0008
22 มิ.ย. 2561
LHDEBT-R
11.3322
 • 0.0009
22 มิ.ย. 2561
LHSELECT
10.4637
 • 0.0207
22 มิ.ย. 2561
LHPROP-INFRA
10.0670
 • 0.0056
22 มิ.ย. 2561
LHMSFL-R
14.1665
 • 0.0155
22 มิ.ย. 2561
LHMSFL-D
11.2067
 • 0.0123
22 มิ.ย. 2561
LHMSFL-A
14.1641
 • 0.0155
22 มิ.ย. 2561
LHSMART
10.3006
 • 0.0354
22 มิ.ย. 2561
LHIP
10.2304
 • 0.0417
22 มิ.ย. 2561
LHFL
10.2582
 • 0.0174
22 มิ.ย. 2561
LHDIGITAL-R
11.2228
 • 0.0600
20 มิ.ย. 2561
LHDIGITAL-D
11.2229
 • 0.0600
20 มิ.ย. 2561
LHDIGITAL-A
11.2229
 • 0.0600
20 มิ.ย. 2561
LHEM-E
9.2385
 • 0.0712
21 มิ.ย. 2561
LHROBOT-E
9.1379
 • 0.0433
21 มิ.ย. 2561
LHINDIA-E
9.1098
 • 0.0127
21 มิ.ย. 2561
LHGLIFE-E
11.2150
 • 0.1894
21 มิ.ย. 2561
LHGINCOME-R
9.8361
 • 0.0071
20 มิ.ย. 2561
LHGINCOME-D
9.6961
 • 0.0070
20 มิ.ย. 2561
LHGINCOME-A
9.8361
 • 0.0070
20 มิ.ย. 2561
LHJAP-E
10.1286
 • 0.0688
20 มิ.ย. 2561
LHSTGLTF-D
9.8590
 • 0.0072
22 มิ.ย. 2561
LHSTGLTF-A
9.8588
 • 0.0071
22 มิ.ย. 2561
LHACTLTF-D
10.7550
 • 0.0000
22 มิ.ย. 2561
LHACTLTF-A
11.1675
 • 0.0001
22 มิ.ย. 2561
LHSMART-LTF
11.2482
 • 0.0296
22 มิ.ย. 2561
LHHOTEL
12.5159
 • 0.0874
30 เม.ย. 2561
LHSC
11.6741
 • 0.0949
30 เม.ย. 2561
LHPF
10.7871
 • 0.0453
30 เม.ย. 2561
QHHR
13.8205
 • 0.0558
30 เม.ย. 2561
QHPF
11.4493
 • 0.0855
30 เม.ย. 2561