ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.1269
 • 0.0271
22 พ.ค. 2560
LHPROP-I
9.8848
 • 0.0156
22 พ.ค. 2560
LHTPROP
10.7997
 • 0.0168
22 พ.ค. 2560
LHMM
11.2053
 • 0.0012
22 พ.ค. 2560
LHTPROPRMF
11.3400
 • 0.0211
22 พ.ค. 2560
LHGOVRMF
10.5426
 • 0.0009
22 พ.ค. 2560
LHFLRMF
13.1400
 • 0.0152
22 พ.ค. 2560
LHSTRATEGY-R
10.3339
 • 0.0526
22 พ.ค. 2560
LHSTRATEGY-D
10.3338
 • 0.0526
22 พ.ค. 2560
LHSTRATEGY-A
10.3338
 • 0.0526
22 พ.ค. 2560
LHEQD-A
12.3983
 • 0.0587
22 พ.ค. 2560
LHEQD-D
7.0727
 • 0.0335
22 พ.ค. 2560
LHEQD-R
12.3755
 • 0.0585
22 พ.ค. 2560
LHGROWTH-D
9.9457
 • 0.0108
22 พ.ค. 2560
LHGROWTH-R
13.4668
 • 0.0146
22 พ.ค. 2560
LHGROWTH-A
13.4844
 • 0.0146
22 พ.ค. 2560
LHSTPLUS
10.0249
 • 0.0020
22 พ.ค. 2560
LHEFI6M10
10.1065
 • 0.0099
22 พ.ค. 2560
LHEFI2Y1
10.2232
 • 0.0026
22 พ.ค. 2560
LHFI2Y1
10.5264
 • 0.0022
22 พ.ค. 2560
LHGOV-A
10.8401
 • 0.0010
22 พ.ค. 2560
LHGOV-D
10.0682
 • 0.0010
22 พ.ค. 2560
LHGOV-R
10.8148
 • 0.0011
22 พ.ค. 2560
LHDEBT-A
11.1717
 • 0.0001
22 พ.ค. 2560
LHDEBT-D
10.7580
 • 0.0001
22 พ.ค. 2560
LHDEBT-R
11.1570
 • 0.0002
22 พ.ค. 2560
LHEFI3M1
10.9208
 • 0.0083
22 พ.ค. 2560
LHEFI3M2
10.9208
 • 0.0082
22 พ.ค. 2560
LHEFI3M3
10.8716
 • 0.0013
22 พ.ค. 2560
LHEFI3M4
10.8641
 • 0.0105
22 พ.ค. 2560
LHEFI6M4
10.8239
 • 0.0081
22 พ.ค. 2560
LHEFI6M6
10.7926
 • 0.0018
22 พ.ค. 2560
LHEFI6M7
10.7355
 • 0.0014
22 พ.ค. 2560
LHEFI6M8
10.4752
 • 0.0017
22 พ.ค. 2560
LHFI3M2R
11.5340
 • 0.0015
22 พ.ค. 2560
LHPROP-INFRA
9.5024
 • 0.0143
22 พ.ค. 2560
LHMSFL-R
12.2079
 • 0.0206
22 พ.ค. 2560
LHMSFL-D
10.5205
 • 0.0177
22 พ.ค. 2560
LHMSFL-A
12.2054
 • 0.0205
22 พ.ค. 2560
LHSMART
9.9871
 • 0.0397
22 พ.ค. 2560
LHIP
9.8524
 • 0.0229
22 พ.ค. 2560
LHFL
9.4548
 • 0.0122
22 พ.ค. 2560
LHJAP-E
10.8375
 • 0.0801
18 พ.ค. 2560
LHACTLTF-D
9.6563
 • 0.0016
22 พ.ค. 2560
LHACTLTF-A
9.6558
 • 0.0016
22 พ.ค. 2560
LHSMART-LTF
10.3731
 • 0.0102
22 พ.ค. 2560
LHHOTEL
10.6717
 • 0.0606
31 มี.ค. 2560
LHSC
11.5052
 • 0.0628
31 มี.ค. 2560
LHPF
10.5869
 • 0.0455
31 มี.ค. 2560
QHHR
12.5781
 • 0.2656
31 มี.ค. 2560
QHPF
11.2460
 • 0.0758
31 มี.ค. 2560