ประกาศ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.0227
 • 0.0187
28 มิ.ย. 2560
LHPROP-I
9.7484
 • 0.0149
28 มิ.ย. 2560
LHTPROP
10.6281
 • 0.0126
28 มิ.ย. 2560
LHMM
11.2201
 • 0.0004
28 มิ.ย. 2560
LHTPROPRMF
11.2837
 • 0.0180
28 มิ.ย. 2560
LHGOVRMF
10.5504
 • 0.0003
28 มิ.ย. 2560
LHFLRMF
13.3827
 • 0.0779
28 มิ.ย. 2560
LHSTRATEGY-R
10.5878
 • 0.0444
28 มิ.ย. 2560
LHSTRATEGY-D
10.5877
 • 0.0445
28 มิ.ย. 2560
LHSTRATEGY-A
10.5876
 • 0.0445
28 มิ.ย. 2560
LHGROWTH-D
10.1273
 • 0.0597
28 มิ.ย. 2560
LHGROWTH-R
13.7108
 • 0.0808
28 มิ.ย. 2560
LHGROWTH-A
13.7308
 • 0.0809
28 มิ.ย. 2560
LHEQD-A
12.4414
 • 0.0395
28 มิ.ย. 2560
LHEQD-D
7.0971
 • 0.0225
28 มิ.ย. 2560
LHEQD-R
12.4183
 • 0.0393
28 มิ.ย. 2560
LHSTPLUS
10.0429
 • 0.0004
28 มิ.ย. 2560
LHEFI6M10
10.1253
 • 0.0004
28 มิ.ย. 2560
LHEFI2Y1
10.2522
 • 0.0005
28 มิ.ย. 2560
LHFI2Y1
10.5553
 • 0.0007
28 มิ.ย. 2560
LHGOV-A
10.8721
 • 0.0047
28 มิ.ย. 2560
LHGOV-D
9.9588
 • 0.0042
28 มิ.ย. 2560
LHGOV-R
10.8471
 • 0.0046
28 มิ.ย. 2560
LHDEBT-A
11.2088
 • 0.0041
28 มิ.ย. 2560
LHDEBT-D
10.6297
 • 0.0039
28 มิ.ย. 2560
LHDEBT-R
11.1940
 • 0.0041
28 มิ.ย. 2560
LHEFI3M1
10.9371
 • 0.0004
28 มิ.ย. 2560
LHEFI3M2
10.9378
 • 0.0008
28 มิ.ย. 2560
LHEFI3M3
10.8885
 • 0.0004
28 มิ.ย. 2560
LHEFI3M4
10.8796
 • 0.0009
28 มิ.ย. 2560
LHEFI6M4
10.8415
 • 0.0007
28 มิ.ย. 2560
LHEFI6M6
10.8131
 • 0.0003
28 มิ.ย. 2560
LHEFI6M7
10.7534
 • 0.0005
28 มิ.ย. 2560
LHEFI6M8
10.4964
 • 0.0004
28 มิ.ย. 2560
LHFI3M2R
11.5520
 • 0.0005
28 มิ.ย. 2560
LHPROP-INFRA
9.4753
 • 0.0245
28 มิ.ย. 2560
LHMSFL-R
12.4268
 • 0.0737
28 มิ.ย. 2560
LHMSFL-D
10.7091
 • 0.0635
28 มิ.ย. 2560
LHMSFL-A
12.4240
 • 0.0737
28 มิ.ย. 2560
LHSMART
10.0161
 • 0.0157
28 มิ.ย. 2560
LHIP
9.8661
 • 0.0069
28 มิ.ย. 2560
LHFL
9.6131
 • 0.0564
28 มิ.ย. 2560
LHJAP-E
10.6719
 • 0.0323
26 มิ.ย. 2560
LHACTLTF-D
9.8394
 • 0.0480
28 มิ.ย. 2560
LHACTLTF-A
9.8388
 • 0.0481
28 มิ.ย. 2560
LHSMART-LTF
10.5081
 • 0.0474
28 มิ.ย. 2560
LHHOTEL
10.6717
 • 0.0606
31 มี.ค. 2560
LHSC
11.5052
 • 0.0628
31 มี.ค. 2560
LHPF
10.5012
 • 0.0857
30 เม.ย. 2560
QHHR
12.4422
 • 0.1359
30 เม.ย. 2560
QHPF
11.1926
 • 0.0534
30 เม.ย. 2560