ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.6640
 • 0.0006
18 เม.ย. 2557
LHTPROP
10.2249
 • 0.0036
18 เม.ย. 2557
LHGOVRMF
10.1588
 • 0.0000
18 เม.ย. 2557
LHFLRMF
9.6500
 • 0.0095
18 เม.ย. 2557
LHGROWTH-A
9.7118
 • 0.0108
18 เม.ย. 2557
LHGROWTH-D
9.7119
 • 0.0108
18 เม.ย. 2557
LHGROWTH-R
9.7118
 • 0.0108
18 เม.ย. 2557
LHEQD-A
10.2466
 • 0.0133
18 เม.ย. 2557
LHEQD-D
8.8664
 • 0.0115
18 เม.ย. 2557
LHEQD-R
10.2298
 • 0.0133
18 เม.ย. 2557
LHEFI9M1
10.0209
 • 0.0006
18 เม.ย. 2557
LHFIP3M1
10.1007
 • 0.0034
18 เม.ย. 2557
LHEFI3M1
10.1597
 • 0.0012
18 เม.ย. 2557
LHEFI3M2
10.1476
 • 0.0030
18 เม.ย. 2557
LHEFI3M3
10.1151
 • 0.0005
18 เม.ย. 2557
LHEFI3M4
10.1016
 • 0.0032
18 เม.ย. 2557
LHEFI6M1
10.1335
 • 0.0033
18 เม.ย. 2557
LHEFI6M2
10.0529
 • 0.0037
18 เม.ย. 2557
LHEFI6M3
10.0453
 • 0.0010
18 เม.ย. 2557
LHGOV-A
10.2770
 • 0.0003
18 เม.ย. 2557
LHGOV-D
10.0752
 • 0.0003
18 เม.ย. 2557
LHGOV-R
10.2770
 • 0.0003
18 เม.ย. 2557
LHDEBT-A
10.5028
 • 0.0015
18 เม.ย. 2557
LHDEBT-D
10.0329
 • 0.0015
18 เม.ย. 2557
LHDEBT-R
10.4892
 • 0.0015
18 เม.ย. 2557
LHFI3M1R
10.9044
 • 0.0009
18 เม.ย. 2557
LHFI3M2R
10.8365
 • 0.0009
18 เม.ย. 2557
LHFI3M5R
10.3909
 • 0.0012
18 เม.ย. 2557
LHFI3M6R
10.3602
 • 0.0008
18 เม.ย. 2557
LHFI3M7R
10.3512
 • 0.0008
18 เม.ย. 2557
LHFI3M8R
10.1579
 • 0.0009
18 เม.ย. 2557
LHTRIG3+4
9.5551
 • 0.0099
18 เม.ย. 2557
LHFL
7.3584
 • 0.0075
18 เม.ย. 2557
LHPF
10.3712
 • 0.0469
28 ก.พ. 2557
QHHR
11.1991
 • 0.0298
28 ก.พ. 2557
QHPF
10.9218
 • 0.0708
28 ก.พ. 2557