ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.7571
 • 0.0006
17 ก.ย. 2557
LHTPROP
10.5191
 • 0.0150
17 ก.ย. 2557
LHGOVRMF
10.1976
 • 0.0003
17 ก.ย. 2557
LHFLRMF
10.9121
 • 0.0072
17 ก.ย. 2557
LHGROWTH-A
10.9738
 • 0.0019
17 ก.ย. 2557
LHGROWTH-D
10.7864
 • 0.0019
17 ก.ย. 2557
LHGROWTH-R
10.9737
 • 0.0019
17 ก.ย. 2557
LHEQD-A
10.8770
 • 0.0490
17 ก.ย. 2557
LHEQD-D
8.5264
 • 0.0385
17 ก.ย. 2557
LHEQD-R
10.8591
 • 0.0490
17 ก.ย. 2557
LHFI3Y1
10.1555
 • 0.0032
17 ก.ย. 2557
LHEFI9M1
10.1699
 • 0.0020
17 ก.ย. 2557
LHFIP3M1
10.2214
 • 0.0040
17 ก.ย. 2557
LHEFI3M1
10.2890
 • 0.0048
17 ก.ย. 2557
LHEFI3M2
10.2811
 • 0.0039
17 ก.ย. 2557
LHEFI3M3
10.2403
 • 0.0008
17 ก.ย. 2557
LHEFI3M4
10.2312
 • 0.0008
17 ก.ย. 2557
LHEFI3M5
10.0578
 • 0.0008
17 ก.ย. 2557
LHEFI6M2
10.1850
 • 0.0028
17 ก.ย. 2557
LHEFI6M3
10.1755
 • 0.0043
17 ก.ย. 2557
LHEFI6M4
10.1113
 • 0.0044
17 ก.ย. 2557
LHEFI6M5
10.1004
 • 0.0009
17 ก.ย. 2557
LHEFI6M6
10.0931
 • 0.0008
17 ก.ย. 2557
LHEFI6M7
10.0542
 • 0.0048
17 ก.ย. 2557
LHGOV-A
10.3515
 • 0.0005
17 ก.ย. 2557
LHGOV-D
10.0361
 • 0.0005
17 ก.ย. 2557
LHGOV-R
10.3514
 • 0.0005
17 ก.ย. 2557
LHDEBT-A
10.5834
 • 0.0007
17 ก.ย. 2557
LHDEBT-D
10.0213
 • 0.0008
17 ก.ย. 2557
LHDEBT-R
10.5698
 • 0.0008
17 ก.ย. 2557
LHFI3M1R
11.0304
 • 0.0009
17 ก.ย. 2557
LHFI3M2R
10.9634
 • 0.0007
17 ก.ย. 2557
LHFI3M5R
10.5089
 • 0.0008
17 ก.ย. 2557
LHFI3M6R
10.4799
 • 0.0008
17 ก.ย. 2557
LHFI3M7R
10.4710
 • 0.0008
17 ก.ย. 2557
LHFI3M8R
10.2796
 • 0.0008
17 ก.ย. 2557
LHTRIG3+3
10.3995
 • 0.0187
17 ก.ย. 2557
LHFL
8.2002
 • 0.0047
17 ก.ย. 2557
LHPF
10.4790
 • 0.0425
31 ก.ค. 2557
QHHR
10.3606
 • 0.3165
31 ส.ค. 2557
QHPF
10.7732
 • 0.1106
31 ส.ค. 2557