ประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.1620
 • 0.0376
26 เม.ย. 2560
LHPROP-I
9.9586
 • 0.0817
26 เม.ย. 2560
LHTPROP
10.8754
 • 0.0848
26 เม.ย. 2560
LHMM
11.1956
 • 0.0003
26 เม.ย. 2560
LHTPROPRMF
11.4038
 • 0.0786
26 เม.ย. 2560
LHGOVRMF
10.5374
 • 0.0000
26 เม.ย. 2560
LHFLRMF
13.3164
 • 0.1399
26 เม.ย. 2560
LHSTRATEGY-R
10.3613
 • 0.0370
26 เม.ย. 2560
LHSTRATEGY-D
10.3612
 • 0.0369
26 เม.ย. 2560
LHSTRATEGY-A
10.3613
 • 0.0370
26 เม.ย. 2560
LHEQD-A
12.6379
 • 0.0632
26 เม.ย. 2560
LHEQD-D
7.2095
 • 0.0355
26 เม.ย. 2560
LHEQD-R
12.6150
 • 0.0613
26 เม.ย. 2560
LHGROWTH-D
10.0832
 • 0.1063
26 เม.ย. 2560
LHGROWTH-R
13.6552
 • 0.1423
26 เม.ย. 2560
LHGROWTH-A
13.6706
 • 0.1443
26 เม.ย. 2560
LHSTPLUS
10.0143
 • 0.0004
26 เม.ย. 2560
LHEFI6M10
10.0952
 • 0.0005
26 เม.ย. 2560
LHEFI2Y1
10.1979
 • 0.0009
26 เม.ย. 2560
LHFI2Y1
10.5063
 • 0.0009
26 เม.ย. 2560
LHGOV-A
10.8281
 • 0.0021
26 เม.ย. 2560
LHGOV-D
10.0577
 • 0.0065
26 เม.ย. 2560
LHGOV-R
10.8025
 • 0.0020
26 เม.ย. 2560
LHDEBT-A
11.1584
 • 0.0006
26 เม.ย. 2560
LHDEBT-D
10.7554
 • 0.0053
26 เม.ย. 2560
LHDEBT-R
11.1437
 • 0.0006
26 เม.ย. 2560
LHEFI3M1
10.9102
 • 0.0007
26 เม.ย. 2560
LHEFI3M2
10.9099
 • 0.0007
26 เม.ย. 2560
LHEFI3M3
10.8601
 • 0.0004
26 เม.ย. 2560
LHEFI3M4
10.8513
 • 0.0009
26 เม.ย. 2560
LHFI3Y1
11.1931
 • 0.0007
26 เม.ย. 2560
LHEFI6M4
10.8095
 • 0.0008
26 เม.ย. 2560
LHEFI6M6
10.7770
 • 0.0006
26 เม.ย. 2560
LHEFI6M7
10.7230
 • 0.0004
26 เม.ย. 2560
LHEFI6M8
10.4599
 • 0.0006
26 เม.ย. 2560
LHFI3M2R
11.5213
 • 0.0005
26 เม.ย. 2560
LHPROP-INFRA
9.5629
 • 0.0584
26 เม.ย. 2560
LHMSFL-R
12.3837
 • 0.1321
26 เม.ย. 2560
LHMSFL-D
10.6720
 • 0.1138
26 เม.ย. 2560
LHMSFL-A
12.3813
 • 0.1317
26 เม.ย. 2560
LHSMART
10.0136
 • 0.0132
26 เม.ย. 2560
LHIP
9.8914
 • 0.0203
26 เม.ย. 2560
LHFL
9.5974
 • 0.1012
26 เม.ย. 2560
LHJAP-E
10.3564
 • 0.0814
24 เม.ย. 2560
LHACTLTF-D
9.7379
 • 0.0754
26 เม.ย. 2560
LHACTLTF-A
9.7374
 • 0.0754
26 เม.ย. 2560
LHSMART-LTF
10.5834
 • 0.0323
26 เม.ย. 2560
LHHOTEL
10.6111
 • 0.0959
30 ธ.ค. 2559
LHSC
11.4424
 • 0.0824
30 ธ.ค. 2559
LHPF
10.5414
 • 0.0849
28 ก.พ. 2560
QHHR
12.3125
 • 0.0668
28 ก.พ. 2560
QHPF
11.1702
 • 0.0818
28 ก.พ. 2560