ประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.6672
 • 0.0006
23 เม.ย. 2557
LHTPROP
10.2845
 • 0.0183
23 เม.ย. 2557
LHGOVRMF
10.1612
 • 0.0012
23 เม.ย. 2557
LHFLRMF
9.7969
 • 0.0529
23 เม.ย. 2557
LHGROWTH-A
9.8630
 • 0.0552
23 เม.ย. 2557
LHGROWTH-D
9.8631
 • 0.0552
23 เม.ย. 2557
LHGROWTH-R
9.8629
 • 0.0552
23 เม.ย. 2557
LHEQD-A
10.2937
 • 0.0323
23 เม.ย. 2557
LHEQD-D
8.9072
 • 0.0281
23 เม.ย. 2557
LHEQD-R
10.2768
 • 0.0323
23 เม.ย. 2557
LHEFI9M1
10.0262
 • 0.0011
23 เม.ย. 2557
LHFIP3M1
10.1054
 • 0.0017
23 เม.ย. 2557
LHEFI3M1
10.1647
 • 0.0007
23 เม.ย. 2557
LHEFI3M2
10.1525
 • 0.0009
23 เม.ย. 2557
LHEFI3M3
10.1197
 • 0.0008
23 เม.ย. 2557
LHEFI3M4
10.1066
 • 0.0012
23 เม.ย. 2557
LHEFI6M1
10.1387
 • 0.0012
23 เม.ย. 2557
LHEFI6M2
10.0584
 • 0.0014
23 เม.ย. 2557
LHEFI6M3
10.0502
 • 0.0010
23 เม.ย. 2557
LHGOV-A
10.2831
 • 0.0028
23 เม.ย. 2557
LHGOV-D
10.0812
 • 0.0027
23 เม.ย. 2557
LHGOV-R
10.2830
 • 0.0028
23 เม.ย. 2557
LHDEBT-A
10.5119
 • 0.0044
23 เม.ย. 2557
LHDEBT-D
10.0415
 • 0.0042
23 เม.ย. 2557
LHDEBT-R
10.4983
 • 0.0045
23 เม.ย. 2557
LHFI3M1R
10.9088
 • 0.0009
23 เม.ย. 2557
LHFI3M2R
10.8407
 • 0.0009
23 เม.ย. 2557
LHFI3M5R
10.3947
 • 0.0007
23 เม.ย. 2557
LHFI3M6R
10.3643
 • 0.0008
23 เม.ย. 2557
LHFI3M7R
10.3552
 • 0.0008
23 เม.ย. 2557
LHFI3M8R
10.1619
 • 0.0008
23 เม.ย. 2557
LHTRIG3+4
9.7078
 • 0.0602
23 เม.ย. 2557
LHFL
7.4741
 • 0.0432
23 เม.ย. 2557
LHPF
10.1069
 • 0.2643
31 มี.ค. 2557
QHHR
10.3725
 • 0.8266
31 มี.ค. 2557
QHPF
10.8110
 • 0.1108
31 มี.ค. 2557