ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย. 2559 หน่วย: บาท
LHMM
11.0480
 • 0.0004
28 เม.ย. 2559
LHPROP-I
12.0477
 • 0.1657
28 เม.ย. 2559
LHTPROP
13.3831
 • 0.2017
28 เม.ย. 2559
LHTPROPRMF
12.0751
 • 0.0578
28 เม.ย. 2559
LHGOVRMF
10.4806
 • 0.0007
28 เม.ย. 2559
LHFLRMF
11.1491
 • 0.0720
28 เม.ย. 2559
LHMSEQ
10.2181
 • 0.0901
28 เม.ย. 2559
LHGROWTH-D
9.5436
 • 0.0903
28 เม.ย. 2559
LHGROWTH-R
11.2412
 • 0.1063
28 เม.ย. 2559
LHGROWTH-A
11.2413
 • 0.1063
28 เม.ย. 2559
LHEQD-A
10.5453
 • 0.0628
28 เม.ย. 2559
LHEQD-D
7.4720
 • 0.0445
28 เม.ย. 2559
LHEQD-R
10.5279
 • 0.0626
28 เม.ย. 2559
LHEFI9M1R
10.0203
 • 0.0008
28 เม.ย. 2559
LHEFI9M8
10.0600
 • 0.0015
28 เม.ย. 2559
LHEFI9M7
10.1416
 • 0.0005
28 เม.ย. 2559
LHFI2Y1
10.2183
 • 0.0007
28 เม.ย. 2559
LHGOV-A
10.7467
 • 0.0030
28 เม.ย. 2559
LHGOV-D
10.0071
 • 0.0028
28 เม.ย. 2559
LHGOV-R
10.7508
 • 0.0030
28 เม.ย. 2559
LHDEBT-A
11.0567
 • 0.0018
28 เม.ย. 2559
LHDEBT-D
10.9798
 • 0.0018
28 เม.ย. 2559
LHDEBT-R
11.0425
 • 0.0019
28 เม.ย. 2559
LHFIP3M1
10.5896
 • 0.0001
28 เม.ย. 2559
LHEFI3M1
10.7108
 • 0.0006
28 เม.ย. 2559
LHEFI3M2
10.7094
 • 0.0006
28 เม.ย. 2559
LHEFI3M3
10.6654
 • 0.0012
28 เม.ย. 2559
LHEFI3M4
10.6555
 • 0.0006
28 เม.ย. 2559
LHEFI3M5
10.4871
 • 0.0006
28 เม.ย. 2559
LHFI3Y1
10.9203
 • 0.0007
28 เม.ย. 2559
LHEFI6M2
10.6600
 • 0.0011
28 เม.ย. 2559
LHEFI6M3
10.6344
 • 0.0000
28 เม.ย. 2559
LHEFI6M4
10.5711
 • 0.0010
28 เม.ย. 2559
LHEFI6M5
10.5568
 • 0.0010
28 เม.ย. 2559
LHEFI6M6
10.5411
 • 0.0007
28 เม.ย. 2559
LHEFI6M7
10.5090
 • 0.0006
28 เม.ย. 2559
LHEFI6M8
10.2317
 • 0.0010
28 เม.ย. 2559
LHEFI6M9
10.1667
 • 0.0010
28 เม.ย. 2559
LHEFI9M6
10.1929
 • 0.0007
28 เม.ย. 2559
LHFI3M1R
11.4283
 • 0.0005
28 เม.ย. 2559
LHFI3M2R
11.3468
 • 0.0005
28 เม.ย. 2559
LHFI3M6R
10.8606
 • 0.0005
28 เม.ย. 2559
LHPROUD
9.3173
 • 0.0895
28 เม.ย. 2559
LHFL
8.1019
 • 0.0529
28 เม.ย. 2559
LHHOTEL
10.3311
 • 0.2725
31 มี.ค. 2559
LHSC
11.2958
 • 0.1649
31 มี.ค. 2559
LHPF
10.4753
 • 0.2985
31 มี.ค. 2559
QHHR
12.3423
 • 0.5298
31 มี.ค. 2559
QHPF
11.0502
 • 0.1215
31 มี.ค. 2559