ประกาศ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559 หน่วย: บาท
LHMM
11.0711
 • 0.0003
24 มิ.ย. 2559
LHPROP-I
11.1430
 • 0.2854
24 มิ.ย. 2559
LHTPROP
12.4682
 • 0.2959
24 มิ.ย. 2559
LHTPROPRMF
11.5213
 • 0.0117
24 มิ.ย. 2559
LHGOVRMF
10.4846
 • 0.0020
24 มิ.ย. 2559
LHFLRMF
11.5268
 • 0.0910
24 มิ.ย. 2559
LHGROWTH-D
9.8077
 • 0.0364
24 มิ.ย. 2559
LHGROWTH-R
11.7708
 • 0.0437
24 มิ.ย. 2559
LHGROWTH-A
11.7709
 • 0.0437
24 มิ.ย. 2559
LHEQD-A
10.6148
 • 0.2051
24 มิ.ย. 2559
LHEQD-D
7.2640
 • 0.1403
24 มิ.ย. 2559
LHEQD-R
10.5973
 • 0.2047
24 มิ.ย. 2559
LHEFI9M2R
10.0179
 • 0.0004
24 มิ.ย. 2559
LHEFI9M1R
10.0704
 • 0.0008
24 มิ.ย. 2559
LHEFI9M8
10.1061
 • 0.0007
24 มิ.ย. 2559
LHEFI9M7
10.1784
 • 0.0001
24 มิ.ย. 2559
LHFI2Y1
10.2459
 • 0.0017
24 มิ.ย. 2559
LHGOV-A
10.7339
 • 0.0056
24 มิ.ย. 2559
LHGOV-D
9.9932
 • 0.0052
24 มิ.ย. 2559
LHGOV-R
10.7248
 • 0.0056
24 มิ.ย. 2559
LHDEBT-A
11.0434
 • 0.0096
24 มิ.ย. 2559
LHDEBT-D
10.9662
 • 0.0096
24 มิ.ย. 2559
LHDEBT-R
11.0291
 • 0.0096
24 มิ.ย. 2559
LHEFI3M1
10.7430
 • 0.0006
24 มิ.ย. 2559
LHEFI3M2
10.7434
 • 0.0006
24 มิ.ย. 2559
LHEFI3M3
10.7021
 • 0.0006
24 มิ.ย. 2559
LHEFI3M4
10.6887
 • 0.0005
24 มิ.ย. 2559
LHEFI3M5
10.5213
 • 0.0006
24 มิ.ย. 2559
LHFI3Y1
10.9632
 • 0.0008
24 มิ.ย. 2559
LHEFI6M2
10.6986
 • 0.0006
24 มิ.ย. 2559
LHEFI6M3
10.6752
 • 0.0006
24 มิ.ย. 2559
LHEFI6M4
10.6076
 • 0.0005
24 มิ.ย. 2559
LHEFI6M5
10.5943
 • 0.0007
24 มิ.ย. 2559
LHEFI6M6
10.5781
 • 0.0007
24 มิ.ย. 2559
LHEFI6M7
10.5465
 • 0.0007
24 มิ.ย. 2559
LHEFI6M8
10.2659
 • 0.0011
24 มิ.ย. 2559
LHEFI6M9
10.2057
 • 0.0007
24 มิ.ย. 2559
LHFI3M1R
11.4580
 • 0.0006
24 มิ.ย. 2559
LHFI3M2R
11.3744
 • 0.0002
24 มิ.ย. 2559
LHFI3M6R
10.8882
 • 0.0005
24 มิ.ย. 2559
LHSMART
10.0802
 • 0.0229
24 มิ.ย. 2559
LHIP
10.0018
 • 0.0407
24 มิ.ย. 2559
LHMSFL
10.5737
 • 0.0467
24 มิ.ย. 2559
LHPROUD
9.7335
 • 0.0315
24 มิ.ย. 2559
LHFL
8.3555
 • 0.0675
24 มิ.ย. 2559
LHHOTEL
10.3311
 • 0.2725
31 มี.ค. 2559
LHSC
11.1634
 • 0.2973
31 มี.ค. 2559
LHPF
10.3899
 • 0.0854
30 เม.ย. 2559
QHHR
12.2932
 • 0.0491
30 เม.ย. 2559
QHPF
11.0038
 • 0.0464
30 เม.ย. 2559