ประกาศ ณ วันที่ 03 ก.ค. 2558 หน่วย: บาท
LHMM
10.9206
 • 0.0004
03 ก.ค. 2558
LHTPROP
10.7927
 • 0.0044
03 ก.ค. 2558
LHGOVRMF
10.4090
 • 0.0013
03 ก.ค. 2558
LHFLRMF
11.4568
 • 0.0292
03 ก.ค. 2558
LHGROWTH-A
11.7389
 • 0.0180
03 ก.ค. 2558
LHGROWTH-D
9.9669
 • 0.0153
03 ก.ค. 2558
LHGROWTH-R
11.7388
 • 0.0180
03 ก.ค. 2558
LHEQD-A
11.0180
 • 0.0458
03 ก.ค. 2558
LHEQD-D
7.8073
 • 0.0324
03 ก.ค. 2558
LHEQD-R
10.9999
 • 0.0457
03 ก.ค. 2558
LHEFI6M8
10.0102
 • 0.0008
03 ก.ค. 2558
LHEFI9M4
10.0437
 • 0.0008
03 ก.ค. 2558
LHFI3Y1
10.6428
 • 0.0011
03 ก.ค. 2558
LHEFI9M2
10.2330
 • 0.0008
03 ก.ค. 2558
LHEFI9M3
10.1972
 • 0.0007
03 ก.ค. 2558
LHFIP3M1
10.4305
 • 0.0006
03 ก.ค. 2558
LHEFI3M1
10.5211
 • 0.0007
03 ก.ค. 2558
LHEFI3M2
10.5169
 • 0.0013
03 ก.ค. 2558
LHEFI3M3
10.4740
 • 0.0008
03 ก.ค. 2558
LHEFI3M4
10.4604
 • 0.0008
03 ก.ค. 2558
LHEFI3M5
10.2946
 • 0.0016
03 ก.ค. 2558
LHEFI6M2
10.4367
 • 0.0016
03 ก.ค. 2558
LHEFI6M3
10.4264
 • 0.0007
03 ก.ค. 2558
LHEFI6M4
10.3487
 • 0.0014
03 ก.ค. 2558
LHEFI6M5
10.3418
 • 0.0013
03 ก.ค. 2558
LHEFI6M6
10.3223
 • 0.0007
03 ก.ค. 2558
LHEFI6M7
10.2985
 • 0.0008
03 ก.ค. 2558
LHGOV-A
10.5732
 • 0.0024
03 ก.ค. 2558
LHGOV-D
10.0488
 • 0.0022
03 ก.ค. 2558
LHGOV-R
10.5775
 • 0.0023
03 ก.ค. 2558
LHDEBT-A
10.8217
 • 0.0021
03 ก.ค. 2558
LHDEBT-D
10.0542
 • 0.0019
03 ก.ค. 2558
LHDEBT-R
10.8077
 • 0.0021
03 ก.ค. 2558
LHFI3M1R
11.2573
 • 0.0007
03 ก.ค. 2558
LHFI3M2R
11.1806
 • 0.0006
03 ก.ค. 2558
LHFI3M5R
10.7253
 • 0.0007
03 ก.ค. 2558
LHFI3M6R
10.6970
 • 0.0006
03 ก.ค. 2558
LHFI3M7R
10.6878
 • 0.0006
03 ก.ค. 2558
LHFI3M8R
10.4909
 • 0.0006
03 ก.ค. 2558
LHPROUD6%
9.6591
 • 0.0068
03 ก.ค. 2558
LHFL
8.5957
 • 0.0255
03 ก.ค. 2558
LHSC
10.4152
 • 0.1904
31 มี.ค. 2558
LHPF
10.3732
 • 0.0404
31 พ.ค. 2558
QHHR
10.5932
 • 0.0497
31 พ.ค. 2558
QHPF
10.9207
 • 0.1133
31 พ.ค. 2558