ประกาศ ณ วันที่ 02 ก.ย. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.7480
 • 0.0006
02 ก.ย. 2557
LHTPROP
10.5122
 • 0.0500
02 ก.ย. 2557
LHGOVRMF
10.1912
 • 0.0003
02 ก.ย. 2557
LHFLRMF
11.0451
 • 0.0594
02 ก.ย. 2557
LHGROWTH-A
11.1209
 • 0.0565
02 ก.ย. 2557
LHGROWTH-D
10.9309
 • 0.0554
02 ก.ย. 2557
LHGROWTH-R
11.1208
 • 0.0564
02 ก.ย. 2557
LHEQD-A
11.0370
 • 0.0060
02 ก.ย. 2557
LHEQD-D
8.6518
 • 0.0047
02 ก.ย. 2557
LHEQD-R
11.0188
 • 0.0061
02 ก.ย. 2557
LHFI3Y1
10.1325
 • 0.0006
02 ก.ย. 2557
LHEFI9M1
10.1569
 • 0.0090
02 ก.ย. 2557
LHFIP3M1
10.2115
 • 0.0022
02 ก.ย. 2557
LHEFI3M1
10.2784
 • 0.0025
02 ก.ย. 2557
LHEFI3M2
10.2700
 • 0.0021
02 ก.ย. 2557
LHEFI3M3
10.2278
 • 0.0009
02 ก.ย. 2557
LHEFI3M4
10.2185
 • 0.0008
02 ก.ย. 2557
LHEFI3M5
10.0453
 • 0.0009
02 ก.ย. 2557
LHEFI6M2
10.1723
 • 0.0019
02 ก.ย. 2557
LHEFI6M3
10.1625
 • 0.0007
02 ก.ย. 2557
LHEFI6M4
10.1000
 • 0.0023
02 ก.ย. 2557
LHEFI6M5
10.0877
 • 0.0009
02 ก.ย. 2557
LHEFI6M6
10.0802
 • 0.0008
02 ก.ย. 2557
LHEFI6M7
10.0414
 • 0.0022
02 ก.ย. 2557
LHGOV-A
10.3420
 • 0.0003
02 ก.ย. 2557
LHGOV-D
10.0268
 • 0.0004
02 ก.ย. 2557
LHGOV-R
10.3419
 • 0.0004
02 ก.ย. 2557
LHDEBT-A
10.5745
 • 0.0009
02 ก.ย. 2557
LHDEBT-D
10.0128
 • 0.0008
02 ก.ย. 2557
LHDEBT-R
10.5609
 • 0.0008
02 ก.ย. 2557
LHFI3M1R
11.0179
 • 0.0008
02 ก.ย. 2557
LHFI3M2R
10.9515
 • 0.0008
02 ก.ย. 2557
LHFI3M5R
10.4970
 • 0.0008
02 ก.ย. 2557
LHFI3M6R
10.4682
 • 0.0007
02 ก.ย. 2557
LHFI3M7R
10.4592
 • 0.0007
02 ก.ย. 2557
LHFI3M8R
10.2679
 • 0.0007
02 ก.ย. 2557
LHTRIG3+3
10.5329
 • 0.0795
02 ก.ย. 2557
LHFL
8.3468
 • 0.0282
02 ก.ย. 2557
LHPF
10.4790
 • 0.0425
31 ก.ค. 2557
QHHR
10.6771
 • 0.0341
31 ก.ค. 2557
QHPF
10.8838
 • 0.0640
31 ก.ค. 2557