ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค. 2558 หน่วย: บาท
LHMM
10.9438
 • 0.0004
28 ส.ค. 2558
LHTPROP
10.7501
 • 0.0149
28 ส.ค. 2558
LHGOVRMF
10.4204
 • 0.0024
28 ส.ค. 2558
LHFLRMF
10.6413
 • 0.0256
28 ส.ค. 2558
LHMSEQ
9.9454
 • 0.0118
28 ส.ค. 2558
LHEQD-A
10.2357
 • 0.0180
28 ส.ค. 2558
LHEQD-D
7.2528
 • 0.0128
28 ส.ค. 2558
LHEQD-R
10.2188
 • 0.0179
28 ส.ค. 2558
LHGROWTH-D
9.2841
 • 0.0194
28 ส.ค. 2558
LHGROWTH-R
10.9346
 • 0.0228
28 ส.ค. 2558
LHGROWTH-A
10.9347
 • 0.0228
28 ส.ค. 2558
LHEFI6M9
10.0001
 • 0.0001
28 ส.ค. 2558
LHEFI9M6
10.0074
 • 0.0005
28 ส.ค. 2558
LHGOV-A
10.6002
 • 0.0022
28 ส.ค. 2558
LHGOV-D
10.0024
 • 0.0021
28 ส.ค. 2558
LHGOV-R
10.6045
 • 0.0022
28 ส.ค. 2558
LHDEBT-A
10.8501
 • 0.0012
28 ส.ค. 2558
LHDEBT-D
10.0081
 • 0.0011
28 ส.ค. 2558
LHDEBT-R
10.8360
 • 0.0013
28 ส.ค. 2558
LHFIP3M1
10.4668
 • 0.0005
28 ส.ค. 2558
LHEFI3M1
10.5606
 • 0.0028
28 ส.ค. 2558
LHEFI3M2
10.5557
 • 0.0010
28 ส.ค. 2558
LHEFI3M3
10.5107
 • 0.0007
28 ส.ค. 2558
LHEFI3M4
10.5007
 • 0.0008
28 ส.ค. 2558
LHEFI3M5
10.3332
 • 0.0009
28 ส.ค. 2558
LHFI3Y1
10.6924
 • 0.0013
28 ส.ค. 2558
LHEFI6M2
10.4736
 • 0.0034
28 ส.ค. 2558
LHEFI6M3
10.4676
 • 0.0008
28 ส.ค. 2558
LHEFI6M4
10.3948
 • 0.0028
28 ส.ค. 2558
LHEFI6M5
10.3847
 • 0.0027
28 ส.ค. 2558
LHEFI6M6
10.3714
 • 0.0007
28 ส.ค. 2558
LHEFI6M7
10.3381
 • 0.0007
28 ส.ค. 2558
LHEFI6M8
10.0579
 • 0.0007
28 ส.ค. 2558
LHEFI9M4
10.0942
 • 0.0007
28 ส.ค. 2558
LHEFI9M5
10.0302
 • 0.0007
28 ส.ค. 2558
LHFI3M1R
11.2944
 • 0.0006
28 ส.ค. 2558
LHFI3M2R
11.2151
 • 0.0006
28 ส.ค. 2558
LHFI3M6R
10.7331
 • 0.0006
28 ส.ค. 2558
LHFI3M7R
10.7217
 • 0.0006
28 ส.ค. 2558
LHPROUD6%
8.9364
 • 0.0214
28 ส.ค. 2558
LHFL
7.9000
 • 0.0194
28 ส.ค. 2558
LHSC
10.6254
 • 0.2102
30 มิ.ย. 2558
LHPF
10.6994
 • 0.0434
31 ก.ค. 2558
QHHR
10.7647
 • 0.0673
31 ก.ค. 2558
QHPF
11.0597
 • 0.0672
31 ก.ค. 2558