ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2561 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.0886
 • 0.0328
20 เม.ย. 2561
LHPROP-I
10.2337
 • 0.0013
20 เม.ย. 2561
LHTPROP
11.1934
 • 0.0004
20 เม.ย. 2561
LHMM
11.3255
 • 0.0003
20 เม.ย. 2561
LHGINCOMERMF
9.8770
 • 0.0077
18 เม.ย. 2561
LHTPROPRMF
12.5341
 • 0.0006
20 เม.ย. 2561
LHGOVRMF
10.6121
 • 0.0016
20 เม.ย. 2561
LHFLRMF
15.5351
 • 0.1239
20 เม.ย. 2561
LHTOPPICK-R
10.3629
 • 0.0874
20 เม.ย. 2561
LHTOPPICK-D
10.0425
 • 0.0846
20 เม.ย. 2561
LHTOPPICK-A
10.3630
 • 0.0874
20 เม.ย. 2561
LHSTRATEGY-R
12.1994
 • 0.0282
20 เม.ย. 2561
LHSTRATEGY-D
10.7789
 • 0.0250
20 เม.ย. 2561
LHSTRATEGY-A
12.2004
 • 0.0283
20 เม.ย. 2561
LHEQD-A
15.5119
 • 0.0713
20 เม.ย. 2561
LHEQD-D
7.9079
 • 0.0364
20 เม.ย. 2561
LHEQD-R
15.4735
 • 0.0711
20 เม.ย. 2561
LHGROWTH-D
10.9485
 • 0.0859
20 เม.ย. 2561
LHGROWTH-R
15.8577
 • 0.1245
20 เม.ย. 2561
LHGROWTH-A
15.9097
 • 0.1249
20 เม.ย. 2561
LHSTPLUS
10.1734
 • 0.0007
20 เม.ย. 2561
LHEFI2Y1
10.4918
 • 0.0006
20 เม.ย. 2561
LHGOV-A
10.9962
 • 0.0009
20 เม.ย. 2561
LHGOV-D
10.0618
 • 0.0008
20 เม.ย. 2561
LHGOV-R
10.9194
 • 0.0009
20 เม.ย. 2561
LHDEBT-A
11.3739
 • 0.0051
20 เม.ย. 2561
LHDEBT-D
10.5955
 • 0.0047
20 เม.ย. 2561
LHDEBT-R
11.3575
 • 0.0051
20 เม.ย. 2561
LHSELECT
11.6701
 • 0.0408
20 เม.ย. 2561
LHPROP-INFRA
10.0488
 • 0.0020
20 เม.ย. 2561
LHMSFL-R
15.4255
 • 0.0325
20 เม.ย. 2561
LHMSFL-D
12.2025
 • 0.0257
20 เม.ย. 2561
LHMSFL-A
15.4226
 • 0.0324
20 เม.ย. 2561
LHSMART
10.5386
 • 0.0195
20 เม.ย. 2561
LHIP
10.3254
 • 0.0100
20 เม.ย. 2561
LHFL
11.2102
 • 0.0895
20 เม.ย. 2561
LHDIGITAL-R
10.2954
 • 0.0400
18 เม.ย. 2561
LHDIGITAL-D
10.2954
 • 0.0400
18 เม.ย. 2561
LHDIGITAL-A
10.2954
 • 0.0400
18 เม.ย. 2561
LHEM-E
9.7993
 • 0.0421
19 เม.ย. 2561
LHROBOT-E
9.4755
 • 0.0976
19 เม.ย. 2561
LHINDIA-E
9.5172
 • 0.0505
19 เม.ย. 2561
LHGLIFE-E
10.5034
 • 0.0574
19 เม.ย. 2561
LHGINCOME-R
10.0544
 • 0.0049
18 เม.ย. 2561
LHGINCOME-D
9.9113
 • 0.0049
18 เม.ย. 2561
LHGINCOME-A
10.0545
 • 0.0049
18 เม.ย. 2561
LHJAP-E
10.3406
 • 0.0308
18 เม.ย. 2561
LHSTGLTF-D
10.3393
 • 0.0236
20 เม.ย. 2561
LHSTGLTF-A
10.3392
 • 0.0236
20 เม.ย. 2561
LHACTLTF-D
11.5571
 • 0.0095
20 เม.ย. 2561
LHACTLTF-A
11.9997
 • 0.0098
20 เม.ย. 2561
LHSMART-LTF
12.1056
 • 0.0467
20 เม.ย. 2561
LHHOTEL
12.3165
 • 0.1339
28 ก.พ. 2561
LHSC
11.6358
 • 0.0561
28 ก.พ. 2561
LHPF
10.6941
 • 0.0801
28 ก.พ. 2561
QHHR
12.5569
 • 0.0550
28 ก.พ. 2561
QHPF
11.4144
 • 0.0582
28 ก.พ. 2561